TEL: 02 642 00 42

Business angels

Via een partnerschap met Be Angels
Topos steunt innovatieve projecten en helpt ondernemers aan financiering.

Be Angels brengt ondernemers die op zoek zijn naar begeleiding en financiële middelen samen met privé-investeerders, Business Angels, die bereid zijn te investeren in veelbelovende projecten. Het netwerk telt meer dan 180 leden en bestaat meer dan 17 jaar.

Praktische informatie

De Business Angels brengen vaak veel meer in dan kapitaal alleen: expertise, een adressenboekje en ervaring in het zakendoen. De aanwezigheid van een ervaren investeerder die de nodige afstand kan nemen en toch belang heeft bij het succes van de onderneming, kan bijdragen tot de besluitvorming en dus de ontwikkeling van het bedrijf. De toegevoegde waarde van Be Angels bestaat er niet alleen in dat ze ondernemers in contact brengen met andere spelers dan de klassieke actoren van de kapitaalmarkten (banken, venture capitalists, nationale of regionale ondersteuningsinstanties) maar ook in de exclusieve begeleidingsdiensten die ze aan ondernemers én investeerders aanbieden.

Het selectieproces van Be Angels

De beste manier om uw innovatieve dossier bij Be Angels in te dienen, is een kandidatuurdossier invullen op ons dossierbeheersysteem dat wij net als veel andere Business Angels-netwerken gebruiken.
Ons Beheerteam neemt contact met u op als we denken dat uw project de investeerders die lid zijn van ons netwerk kan interesseren.
Vervolgens moet u ons Selectiecomité overtuigen alvorens uw project voor onze Business Angels te mogen voorstellen. Op dat moment krijgt u 7 minuten om te presenteren en 7 minuten voor vragen en antwoorden. Het Selectiecomité bestaat uit leden van het team van Be Angels, sommige van onze meest actieve leden en vertegenwoordigers van onze partners.
Naargelang het resultaat van het Selectiecomité, worden de ondernemers uitgenodigd om hun project voor te stellen in het kader van een van onze volgende maandelijkse investeringsfora. Op dat moment krijgt u 10 tot 15 minuten om te presenteren en 5 minuten voor vragen en antwoorden.