Wat is de hoofdzetel/het hoofdkantoor van een bedrijf?

De hoofdzetel is de maatschappelijke zetel van een vennootschap Het doet dienst als officieel adres van de vennootschap voor nationale overheden en andere instellingen.

Als u een Belgische vennootschap hebt, wordt dit adres gepubliceerd in het Publicatieblad van de Belgische staat, namelijk het Belgisch Staatsblad, alsook in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), de databank van de Belgische Federale Overheidsdienst Economie.

Over hetzelfde thema