Is het verplicht om een hoofdzetel/maatschappelijke zetel te hebben?

Elke vennootschap moet een officieel adres aangeven.

Wanneer een vennootschap wordt opgericht, moet de notaris het officiële adres vermelden op de notariële akte die wordt opgemaakt.

U kunt een van de 5 Topos-centra kiezen als vestigingsadres (hoofdkantoor) van uw vennootschap.

Over hetzelfde thema