Kunnen mijn hoofdkantoor en mijn zakenadres zich op verschillende plaatsen bevinden?

Ja, natuurlijk!

Het hoofdkantoor van uw bedrijf is de administratieve zetel van uw bedrijf. Op het hoofdkantoor is er niet altijd een fysiek kantoor.

De exploitatie zetel is de echte plaats van handeling: kantoren met personeel, magazijnen

Over hetzelfde thema