Wat is het verschil tussen hoofdkantoor/hoofdzetel en commerciële vestiging of zakenadres?

Het hoofdkantoor is het officiële adres van de vennootschap, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Een zakenadres is niet het officiële adres van de vennootschap. Het is een adres van zuivere commerciële vertegenwoordiging voor derden. Voor de wet telt alleen het officiële adres.

U kunt uw maatschappelijke zetel hebben in de ene stad van België en een post- of commercieel adres in een andere stad van België.

Over hetzelfde thema