Volgens de statistieken sluiten bijna 50% van de bedrijven na 3 jaar activiteit.

Het is dus essentieel dat u uw project goed voorbereid en uw kansen onderzoekt alvorens uw bedrijf te starten.

Om uw succes mogelijkheden te vergroten, volgt hier een lijst van 6 fouten die u moet vermijden wanneer u een bedrijf start. Let op, deze lijst is niet uitgebreid.

Fout 1: Gebrek aan projectvoorbereiding.

Het starten van een bedrijf wordt nagedacht gedurend veel maanden, waardoor u zich enkele cruciale vragen zult stellen:

– Wat zijn mijn verlangens?

– Wat zullen mijn vaardigheden zijn in het project en het te worden bedrijf ?

– Wat is het actieplan dat moet worden opgezet om het project te lanceren?

– Wat zijn mijn doelen op termijn voor het bedrijf en mijzelf? 

– Wat zijn de investeringen die bij de lancering en op middellange termijn moeten gedaan worden?

Fout 2: Uw product-/dienstaanbod niet testen

Het is niet omdat u ervan overtuigd bent dat een product of dienst zal werken, dat u het moet lanceren zonder het te testen.

Een product/dienst kan efficiënt zijn op een markt, maar niet op een ander. De proefklanten zullen doorslaggevend zijn voor de conclusies van de proeven.

Voer uw proeven vrij snel uit, zodat u geen aanbod hoeft te verfijnen die uw “toekomstige” klanten niet zal interesseren.

De testfase kan ook een marktonderzoek inhouden.

Fout 3: Alles zelf willen doen

Dit hangt natuurlijk af van het product of de dienst die u wilt lanceren. Aangezien informatie echter steeds sneller stroomt, kan een goed product/dienst zeer snel worden overgeschreven en verbeterd.

Alles zelf proberen te doen is tijdrovend en u loopt het risico verdronken te worden door concurrenten die uw project met meer menselijke en financiële middelen hebben overgenomen.

U moet dus snel tot de markt binnendringen.

U moet een onderscheid maken tussen wat u zelf kunt doen en wat u zult moeten delegeren.

Je hebt niet alle vaardigheden, je hebt niet genoeg tijd om alles te doen en de juiste beslissingen worden soms in overleg genomen.

Fout 4: Niet communiceren rond uw toekomstige product/dienst

Je kunt het beste product/dienst lanceren dat je wilt, maar als je niet communiceert, is de lancering gedoemd te mislukken.

Stel aan het begin van het project een ambitieus marketing- en communicatieplan op door de kosten voor elk communicatiekanaal nauwkeurig te berekenen.

Zichtbaarheid om de eerste klanten aan te trekken is essentieel.

Let wel dat deze zichtbaarheid op bepaalde communicatiekanalen zoals SEO (Search Engine Optimisation) maanden kan duren.

Fout 5: Zich lanceren zonder uitgebreid businessplan en doelen

In België moeten ondernemers sinds 2020 in het kader van de hervorming van het wetboek van vennootschappen een gedetailleerd ondernemingsplan indienen voor ze een bedrijf opstarten.

Een goede businessplan maakt het mogelijk de rentabiliteit van een project na te gaan.

De werkelijke cijfers zijn onvoorspelbaar, dat is zeker. Maar je kunt verschillende scenario’s vormen.

Het businessplan bestaat uit twee delen: het eerste heeft een globale en economische inzicht (businessmodel, markt, team, enz.), het tweede is gericht op het louter financiële aspect (financieringsplan, cashflowplan, investeringsplan, verwachte resultaten, enz.)

Het opstellen van dit businessplan helpt de ondernemer zijn project te structureren en beslissingen te nemen.

Fout 6: Het adres van het hoofdkantoor van uw toekomstige onderneming verwaarlozen.

De maatschappelijke zetel van uw toekomstige onderneming is niet alleen het officiële adres dat door derden (klanten, leveranciers, bezoekers en overheidsinstanties) wordt gebruikt, maar ook het imago dat u aan uw onderneming wenst te geven.

Een verstandige keuze van de maatschappelijke zetel is ook een belangrijke stap die vaak over het hoofd wordt gezien.

Veel ondernemers willen hun bedrijf niet langer in hun privéwoning huisvesten, maar kiezen voor een coworkingcentrum of een uitgerust kantoor om hun maatschappelijke zetel te vestigen.

Niet alleen verbetert dit het imago van hun bedrijf, maar naarmate hun behoeften toenemen, die theoretisch die van hun bedrijf moeten volgen, profiteren zij van een breed gamma van diensten à la carte: verhuur van vergaderzalen, kantoren, ontvangst van bezoekers, enz.

De keuze van het hoofdkantoor wordt vaak over het hoofd gezien. Het product/de dienst wordt echter over het algemeen geassocieerd met een imago en dit imago wordt weerspiegeld door het hoofdkantoor.