Eind augustus, bedroeg de bezettingsgraad van de vergaderzalen 70% van het niveau van vóór Covid. De coworking ruimtes hebben bijna hun maximale capaciteit bereikt wat betreft het aantal contracten dat Topos kan aanvaarden (95%), wat nog nooit eerder is voorgekomen. De vraag naar coworking blijft groeien.

Corporate klanten komen ook terug, maar langzamer.

55% heeft al het pad terug genomen naar Topos.

De terugkeer naar het oude leven is zeker niet voor morgen, maar de terugkeer naar het kantoor is op gang.

Het Covid heeft de manier waarop werknemers werken duurzaam veranderd, en de coworking formule is een gevestigd alternatief voor werknemers aan het worden.

Het belang van de keuze van de domiciliëring van u bedrijf in Brussel

Wat is de domiciliëring van een bedrijf?

Het verbeteren van het imago van het bedrijf door het juiste adres voor uw bedrijf te kiezen.

Prestigieuze adressen aan gereduceerde kosten.

Een adres goedgekeurd door de FOD Economie.

Wat is de domiciliëring van een bedrijf ?

De domiciliëring of de maatschappelijke zetel van een bedrijf is het administratieve en wettelijke adres hiervan. Dit is vermeld in de statuten van het bedrijf.

De maatschappelijke zetel heeft uiteraard belangrijke juridische gevolgen, bijvoorbeeld in geval van conflict.

Het mag niet worden verward met de bedrijfszetel, dat is de plaats waar de onderneming daadwerkelijk werkzaam is: kantoren, winkels, magazijnen, enz. Een bedrijf heeft slechts één maatschappelijke zetel, maar kan verschillende bedrijfszetels hebben.

De rol van de maatschappelijke zetel is louter juridisch.

De Belgische wet staat de bestuurder toe zijn zetel te kiezen in zijn privé-woning. Indien de beheerder zijn eigendom huurt, kan hij dit slechts doen indien de voorwaarden van zijn huurcontract dit toestaan. Het komt zelden voor dat eigenaars de domiciliëring van een maatschappelijke zetel in hun eigendom aanvaarden, omdat dit het risico inhoudt dat zij worden belast op hun huurinkomsten.

Het imago van uw bedrijf verbeteren door het juiste adres voor uw bedrijf te kiezen

Heel vaak is de maatschappelijke zetel de vitrine van het bedrijf. De keuze van het juiste adres kan van cruciaal belang zijn in de gedachten van de klanten. Het kan hun perceptie van de kwaliteit van uw bedrijf aanzienlijk veranderen.

Al uw directe en indirecte contacten zullen met u communiceren via het maatschappelijke zetel van uw bedrijf. Sommige beroepen, zoals consultants, advocaten, financiële diensten, moeten hun klanten een positief en geruststellend beeld geven. Adres en locatie zijn fundamenteel.

Zo zullen bijvoorbeeld advocatenkantoren de Louizalaan kiezen om hun kantoren te vestigen. Dit is internationaal beroemd en een kwaliteitsgarantie voor de klanten.

Wat de ligging betreft, speelt Brussel een centrale rol. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is erg in trek bij Belgische en internationale ondernemers. Het strategische ligging en tweetalige status zijn onmiskenbare voordelen.

Door uw maatschappelijke zetel in één van de 19 Brusselse gemeenten te vestigen, kunt u uw taalvoorkeur kiezen: Frans of Nederlands. Dit is ideaal voor een buitenlandse ondernemer, een Franse bijvoorbeeld, die in zijn relatie met de belastingdienst zijn voorkeurstaal zal kunnen bepalen.

Behalve dit aspect, speelt Brussel een centrale en neutrale rol op het gemeenschappelijk niveau. Een Waals bedrijf, en daarentegen een Vlaams bedrijf, zal geen gemeenschappelijk label krijgen doordat het in Brussel is gevestigd.

Prestigieuze adressen aan gereduceerde kosten.

Elke ondernemer die een bedrijf start, zou kunnen verschieten van de kosten van een maatschappelijke zetel in Brussel, vooral als het strategisch gelegen is.

Dit is een veel voorkomende misvatting: veel coworking centra in de Brusselse regio bieden diensten van vestigingsadressen aan, aan zeer democratische prijzen.

Voor 75 €/maand excl. Btw kunt u genieten van een mooi adres in Brussel, van het vestigen van uw bedrijf in een heel mooie standing gebouw en een volledige infrastructuur. Dit alles zorgt ervoor dat u in staat bent om uw onderneming te ontwikkelen op het adres van de maatschappelijke zetel zonder dat u lokalen hoeft te nemen in een klassieke huurformule die veel strikter is.

Een adres goedgekeurd door de FOD Economie

Er is nog steeds een overvloed aan domiciliëringscentra, hetgeen heeft geleid tot bepaalde misbruiken in de sector en fraude begunstigde van bepaalde ondernemingen die fictieve adressen gebruiken voor hun malversaties.

De wet betreffende de voorkoming van het witwassen van geld, de financiëring van terrorisme en de beperking van het gebruik van contanten die op 18/09/2017 in werking is getreden, is ook van toepassing op domiciliërings- en coworkingcentra.

Om een onderneming te kunnen vestigen, moet een coworking-centrum aan specifieke criteria voldoen en een aantal regels naleven. De erkenning – die nooit definitief is – wordt verleend en de FOD Economie organiseert regelmatig controles om er voor te zorgen dat de regels en procedures die door de domiciliëcentra zijn vastgesteld, worden nageleefd. Als de erkenning wordt ingetrokken, mag het centrum geen bedrijven meer ontvangen. Ondernemers moeten dus hun maatschappelijke zetel wijzigen, met alle ongemakken die van toepassing zijn.

Wanneer een ondernemer beslist zijn bedrijf te domiciliëren in een domiciliërings- of coworkingcentrum, is het essentieel dat dit laatste over de erkenning van de FOD beschikt en aan de ondernemer het bewijs kan leveren dat de voorwaarden voor het behoud van de erkenning voldoen.