In 2022 is de keuze van uw werkplek niet langer noodzakelijkerwijs de plaats waar uw werkgever is gevestigd.

Allereerst, wat is hybride werken, een oplossing waartoe veel bedrijven zich zullen wenden?

De verschillende beperkingen op telewerken tijdens de pandemie bewezen dat werknemers op kantoor even productief kunnen zijn als elders (ook thuis). Telewerken heeft vele voordelen en enkele nadelen.

Op dit moment mogen werknemers één keer per week terug naar de werkplek. Verwacht wordt dat de frequentie in de komende maanden iets zal toenemen. De vraag is of moet worden teruggekeerd naar het traditionele model waarbij werknemers verplicht zijn op de plaats van vestiging aanwezig te zijn, dan wel of het van belang is de werkplek op lange termijn te decentraliseren.

Hybride werken maakt het mogelijk de voordelen van werken op afstand en traditioneel werken op kantoor te combineren. Het is een model dat werknemers zal toelaten te werken van waar ze willen: kantoor, thuis, coworking space,… De werkuren worden op hun beurt hybride.

De voordelen voor de werknemers zullen de werkgevers zeker ten goede komen. Wat zijn dat?

In de eerste plaats een grotere flexibiliteit: de werknemer zal zelf zijn werkplek kunnen kiezen. Deze keuze kan worden ingegeven door mobiliteitsoverwegingen. De werknemer blijft thuis of werkt op een derde plaats (coworking space of uitgerust kantoor) om redenen van nabijheid. Het tijdverlies en de stress veroorzaakt door het verkeer zullen verdwijnen. Dit zal de winstgevendheid verhogen, hetgeen gunstig is voor de onderneming.

Het zal ook een beter evenwicht mogelijk maken tussen werk en privé-leven.

De algehele tevredenheid van de werknemer zal toenemen, evenals zijn of haar erkenning van de werkgever en, als gevolg daarvan, zullen zijn of haar prestaties verbeteren.

Voor de werkgever is het toekennen van het recht om op een hybride manier te werken een manier om beter talent aan te werven. Voorheen kon het werken in het traditionele kantoor (vaak het hoofdkantoor van het bedrijf) veel kandidaten die te ver weg woonden demotiveren.

Op termijn zal de onderneming haar kantoorbeleid kunnen herdefiniëren en zeer zeker haar vaste kosten verminderen door een deel van de bedrijfsruimte te elimineren.

De bedrijfscultuur blijft echter de sleutel tot succes, en deze kwestie van totale decentralisatie van het werk vormt voor sommige bedrijven een potentieel obstakel. Ook de bedrijfscultuur zal veranderen in een hybride werkplek. Afhankelijk van de omvang van de onderneming zal zij zich verder moeten ontwikkelen op de traditionele werkplek of op de hybride werkplek zoals de coworking space met vergaderzalen om de regelmatig aanwezige teams te kunnen ontvangen